شرکت حسنی

با بیش از 30 سال فعالیت در صنعت غذا یکی از پایه گذاران و پیشکسوتان این صنعت می‌باشد.

پرسنل با تجربه این واحد همواره با بهره‌گیری از ذائقه های مختلف در گسترش و تنوع تولید و نوآوری موفقیت هایی کسب نموده است که  دراین راستا ارسال محصولات به کشور های مختلف و رضایت مشتریان داخی و خارجی ثمر آن می‌باشد.